Newyddion: Ionawr 2019

Ysgoloriaeth MRes KESS - Ontoleg Cyfraith Teulu a’r Gymraeg

Cynigir ysgoloriaeth blwyddyn i astudio ar gyfer gradd Meistr drwy Ymchwil neu MRes ar y pwnc “ Safoni Termau Cyfraith Teulu'n Gymraeg drwy gyfrwng Ontoleg ”. Ariannir y project hwn yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Cydgyfeiriant Ewrop (ESF) ac fe’i noddir hefyd gan W asanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd ei Mawrhydi (HM Courts and Tribunals Service) fel partner allanol y project.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ionawr 2019