Croeso i’r wefan Rhwydwaith Ymchwil Technoleg ac Iaith

Grŵp o ymchwilwyr sy’n cydweithio ar draws gwahanol adrannau a cholegau ym Mhrifysgol Bangor yw’r Rhwydwaith Ymchwil Technoleg ac Iaith. Ein prif ffocws yw’r Gymraeg, ieithoedd eraill dan fygythiad, ac ieithoedd llai eu hadnoddau. Mae ein diddordebau ymchwil yn cwmpasu:

  • Technolegau prawfddarllen a thestun
  • Testun i leferydd ac adnabod lleferydd
  • Technoleg cyfieithu
  • Deallusrwydd artiffisial a chyfathrebu dynol
  • Polisïau adfer iaith a thechnoleg
  • Terminoleg, gan gynnwys socioterminoleg
  • Corpora electronig
  • Geiriadura electronig
  • Safonau termau, iaith ac adnoddau iaith

Rydym yn cydweithio ar wahanol brojectau ymchwil, gan gynnwys cydoruchwylio myfyrwyr PhD mewn meysydd trawsddisgyblaethol, ac yn cynnal cyfarfodydd a seminarau achlysurol mewn meysydd o ddiddordeb i ni.