Seminar Ymchwil 29 Medi 2022 -‘“BU-TTS: An Open-Source Bilingual Welsh-English, Text-to-Speech Corpus.”

Bydd ein cyfres seminarau Iaith a Thechnolegau Iaith misol yn ailgychwyn am y flwyddyn academaidd newydd am 3yh ddydd Iau y 29ain o Fedi yn ystafell seminar Duncan Tanner (39 Ffordd y Coleg). Nodwch y newid diwrnod o ddydd Gwener olaf y mis i ddydd Iau olaf y mis.

Y siaradwr gwadd fydd Stephen Russell o’r Uned Technolegau Iaith a theitl ei gyflwyniad fydd “BU-TTS: An Open-Source Bilingual Welsh-English, Text-to-Speech Corpus

Traddodir y cyflwyniad yn Saesneg ond croesewir gwestiynau a thrafodaeth ddwyieithog yn dilyn hynny.

Cofiwch hefyd am yr awr goctels rhwng 4 a 5 o’r gloch yn dilyn y digwyddiad. Croeso i bawb i hwnnw hefyd, mae’n ffordd dda o rwydweithio, hyd yn oed os nad ydych chi wedi gallu dod i’r seminar cyn hynny!

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2022