Symposiwm Academaidd Technolegau Iaith Cymru 2022

Cofrestru ar agor ar gyfer Symposiwm Academaidd Technolegau Iaith Cymru 2022 https://symposiwm.bangor.ac.uk/cofrestru

 

Symposiwm fywiog o’n blaenau, i’w hagor gan Yr Athro Georg Rehm @DFKI

  

Siaradwyr gwadd rhyngwladol ac o Gymru. I weld yr amserlen ewch i

https://symposiwm.bangor.ac.uk/rhaglen 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2021