Symposiwm Academaidd & Cynhadledd Technoleg a'r Cymraeg

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein Symposiwm Academaidd Technolegau Iaith Cymru 2020 https://symposiwm2020.bangor.ac.uk/cy ar 4 Tachwedd eleni.

Hefyd, cadwch y dyddiad 26 Chwefror 2021 ar gyfer ein Cynhadledd Technoleg a’r Gymraeg nesaf. Gw. http://techiaith.cymru/cynadleddau/cynhadledd-2021/

Dyddiad cyhoeddi: 21 Awst 2020