Swydd Terminolegydd / Terminolegydd Cynorthwyol (cyfnod mamolaeth)

Cyfle gwych i chi ymuno â chriw terminolegwyr Prifysgol Bangor: swydd dros dro cyfnod mamolaeth. Gweld - https://jobs.bangor.ac.uk/details.php.cy?id=QR0FK026203F3VBQB7V68LOPI&nPostingID=5389&nPostingTargetID=5735&mask=extcy&lg=CY 

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2021