Seminar Rhyngwladol ar Derminoleg a Lecsicograffeg

Byddwn yn cynnal seminar rhyngwladol ym Mhrifysgol Bangor ar y 4 Medi ar y testun “Adnoddau ar gyfer Terminoleg a Lecsicograffeg: Yr hyn sydd gennym a’r hyn sydd ei angen arnom”. Bydd gennym siaradwyr gwadd o wahanol sefydliadau terminoleg ac addysg uwch yn Ewrop.

Mae rhaglen y dydd i ddilyn yn fuan.

 

Siaradwyr gwadd:

  • Ana Ostroški Anić, Sefydliad Iaith ac Ieithyddiaeth Croateg
  • Sandra Cuadrado, TERMCAT
  • Henrik Nilsson, Terminologicentrum TNC
  • Eszter Papp, Prifysgol Károli Gáspár
  • Anca Marina Velicu, Prifysgol Bucharest
  • iImanol Urbieta, UZEI (i’w gadarnhau)

 

 

Gallwch gofrestru ar: https://www.eventbrite.co.uk/e/seminar-rhyngwladol-ar-derminoleg-international-seminar-on-terminology-tickets-35592874245?utm_term=eventurl_text.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2017