Iaith a Technoleg yn Cymru : Cyfrol I

Mae’n bleser gennym gyhoeddi cyfrol gyntaf Iaith a Technoleg yng Nghymru.  Mae’n cynnwys papurau gan nifer o academyddiol blaenllaw, gan roi trosolwg o ymchwil diweddar mewn Technolegau Iaith yng Nghymru.

Ewch i http://techiaith.cymru/llyfrau/ i weld yr e-lyfr hwn. Ceir fersiwn Saesneg ohono hefyd ar  http://techiaith.cymru/books/ 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Hydref 2021