Eisteddfod Amgen 2021

Rydyn ni’n falch iawn o fedru cefnogi’r Eisteddfod AmGen eleni. Edrychwch ar ein sesiwn “Deallusrwydd Artiffisial: Gwthio’r Ffiniau” ym Mhabell y Cymdeithasau am 11.30 bore fory https://eisteddfod.cymru/amgen-2021-mawrth-cymdeithasau-canolfan-bedwyr

 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2021